ปีที่แล้วอากาศกรุงฮานอยสะอาดแค่ 38 วัน

ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ปีที่แล้วทั้งปีกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามมีวันที่อากาศสะอาดเพียง 38 วันเท่านั้น และระดับมลพิษทางอากาศสูงเทียบเท่ากรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนที่มักมีปัญหาหมอกพิษ

ศูนย์พัฒนาและนวัตกรรมสีเขียว (กรีนไอดี) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในเวียดนามเผยรายงานว่า มลพิษทางอากาศในกรุงฮานอยโดยเฉลี่ยเมื่อปีก่อนสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกถึง 4 เท่า กรีนไอดีซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณสถานทูตสหรัฐระบุว่า ตลอดทั้งปีมีวันที่อากาศดีเพียงเดือนเศษเท่านั้น คนส่วนใหญ่ที่ต้องออกมาทำงานนอกบ้านจึงไม่รู้สึกว่าอากาศดีหรือแย่ มลพิษทางอากาศของกรุงฮานอยเกิดจากหลายปัจจัย มีทั้งการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น การใช้รถยนต์และจักรยานยนต์มากขึ้น การเผาทางการเกษตร อุตสาหกรรมหนักเมืองที่ตั้งอยู่รอบเมือง สถานการณ์มีแนวโน้มจะเลวร้ายลงเรื่อย ๆ เพราะรัฐบาลผลักดันเรื่องเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน

กรีนไอดีชี้ว่า รัฐบาลไม่มีระเบียบกำกับดูแลเรื่องคุณภาพอากาศ ขณะที่ประชาชนก็ไม่ตระหนักถึงปัญหาและวิธีลดภัยจากมลพิษ เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้าน จึงได้เสนอแนะให้รัฐบาลตั้งสถานีสังเกตการณ์คุณภาพอากาศทั่วประเทศและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงการวางแผนเขตเมือง ลงทุนการใช้พลังงานหมุนเวียน และเพิ่มบริการรถสาธารณะ.- สำนักข่าวไทย