เปิดแลนด์มาร์กแห่งใหม่บึงหนองบอน

เตรียมเปิดใช้สะพานคนข้ามบึงหนองบอนแลนด์มาร์ค จุดชมวิวแห่งใหม่ของคนกรุง

เมื่อวันที่30 ธ.ค.60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบาย โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบึงหนองบอน ซ.ศรีนครินทร์ 57 เขตประเวศ
  
นายจักกพันธุ์ เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ปริมาณงานก่อสร้าง ประกอบด้วย การก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ความยาวประมาณ 145 ม. จำนวน 1 แห่ง งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งสะพาน จำนวน 1 แห่ง งานโครงสร้างรับเชือกใยยักษ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับสะพาน จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแล้วเสร็จเกือบ 100% ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการเก็บรายละเอียดของเนื้องานให้เรียบร้อย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงในบางจุดอีกเล็กน้อย เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดใช้งานได้ประมาณเดือนม.ค.61

สำหรับสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน จะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีสำคัญและมีความสวยงามตั้งอยู่กลางบึงรับน้ำหนองบอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเส้นทางสำหรับเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานรอบบึงรับน้ำหนองบอน เพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว มุมถ่ายรูป อ่านหนังสือ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ และทำกิจกรรมวันหยุดร่วมกันระหว่างเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว