เสาไฟฟ้าปักกันคลื่นเซาะฝั่งสำเร็จ

กฟน.เผยเสาไฟที่รื้อถอนออกไปปักที่ชายทะเลบางขุนเทียน พบช่วยลดความแรงของกระแสน้ำและมีตะกอนดินตกหลังแนวเสาไฟมากขึ้น นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยถึงความสำเร็จของการนำเสาไฟฟ้าไปใช้ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลว่า ตามที่ กฟน. ได้ทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ร่วมกับกองทัพเรือ

โดยการนำเสาไฟฟ้าที่ทำเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ดักตะกอน ระยะทางกว่า 1,100 เมตร ที่ผ่านมา พบว่า เสาไฟฟ้าสวมด้วยยางรถยนต์สามารถเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้ดียิ่ง เพราะสามารถช่วยลดความแรงของกระแสน้ำทำให้มีปริมาณการสะสมของตะกอนหลังเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ต้นกล้าและลูกไม้ที่อยู่หลังแนวป้องกันมีปริมาณหนาแน่นขึ้น สัตว์น้ำเริ่มกลับเข้ามาอาศัยในบริเวณดังกล่าว  ส่วนยางรถยนต์ที่สวมอยู่กับเสาไฟฟ้าจากผลการศึกษาไม่พบการสลายตัวที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม  แต่อย่างใด สำหรับเสาไฟที่เหลือกจากการทะยอยนำสายไฟลงดินนั้นก็ยัง มอบให้กับโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาของ กทม. เพื่อนำไปสร้างแนวป้องกันคลื่นการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียนด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กฟน. มีแผนงานโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินให้เสร็จสิ้นภายในปี 64 รวมระยะทางกว่า 214.6 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews