ไฟเขียวค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์พัทยา สตาร์ท 10 บาท

ครม. ไฟเขียวค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-พัทยา รถ 4 ล้อ 10-105 บาท, รถ 6 ล้อ 15-170 บาท และรถ 6 ล้อขึ้นไป 20-245 บาท เริ่มเก็บจริง 19 เม.ย. นี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ดังนี้ รถ 4 ล้อ ระยะทางน้อยกว่า 10 กม. เก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท และตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไป เก็บค่าธรรมเนียม 1 บาทต่อ กม. ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมระหว่างเส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองพัทยาอยู่ที่ 10-105 บาทต่อคัน ส่วนรถ 6 ล้อ ระยะทางน้อยกว่า 10 กม. เก็บค่าธรรมเนียม 15 บาท และตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไป เก็บ 1.6 บาทต่อ กม. ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมระหว่างเส้นทางอยู่ที่ 15-170 บาทต่อคัน สำหรับรถมากกว่า 6 ล้อขึ้นไป ระยะทางน้อยกว่า 10 กม. เก็บค่าธรรมเนียม 20 บาทและตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไปเก็บค่าธรรมเนียม 2.3 บาทต่อ กม. ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมระหว่างเส้นทางอยู่ที่ 20-245 บาทต่อคัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews